DỊCH VỤ IN GIẤY ỦI MẠCH

1. Thông số kỹ thuật bản in:

- Bản in khổ A4

- Giấy in: giấy decan màu vàng

 

2. Bảng giá dịch vụ: 4.000đ/tờ

3. Phần mềm hỗ trợ:

- Altium designer 

- Eagle

- Proteus

- Phần mềm khác: yêu cầu xuất file pdf tỷ lệ 1:1

 

4. File in tham khảo:

 

5. Sản phẩm sau khi hoàn thành: