DỊCH VỤ THIẾT KẾ MẠCH - THỰC HIỆN ĐỒ ÁN - DỰ ÁN MẠCH ĐIỆN TỬ

 

A. Các dự án đã thực hiện:

1. Đồ án - dự án dùng IC số (mô phỏng trên proteus và làm mạch thực tế, viết bằng code C hoặc asm)

1.1 Mạch đếm dùng IC số

1.2 Mạch đếm sản phẩm dùng IC số (sử dụng led hồng ngoại)

1.3 Mạch đếm có nút start và stop

1.4 Mạch đèn giao thông dùng IC số

1.5 Mạch đèn giao thông dùng EEPROM

1.6 Mạch điều khiển thiết bị từ xa bằng sóng hồng ngoại

1.7 Mạch điều khiển thiết bị từ xa bằng sóng RF


2. Đồ án - dự án dùng vi điều khiển kết hợp giao tiếp máy vi tính (mô phỏng trên proteus và làm mạch thực tế)

2.1 Mạch đếm dùng vi điều khiển AT89S52

2.2 Mạch đếm sản phẩm dùng vi điều khiển AT89S52

2.3 Mạch đếm người ra vào dùng vi điều khiển AT89S52

2.4 Mạch đèn giao thông dùng vi điều khiển AT89S52

2.5 Mạch đồng hồ số dùng vi điều khiển AT89S52

 


 

3. Đồ án - dự án dùng arduino kết hợp giao tiếp máy vi tính (làm mạch thực tế)