Mua hàng online

0968162220

Mua hàng online

0968162220

Thông tin ebook “Arduino cho người mới bắt đầu”

Bạn có thể xem thêm ebook Tổng hợp toàn bộ tài liệu Arduino Tiếng Việt và Tiếng Anh

Đây là video 1 vài video làm về aruino rất hay, bạn có thể xem thử

 

Tên tài liệu : Arduino cho người mới bắt đầu
Tác giả : IoT Maker Vietnam
Số trang: 193
Ngôn ngữ : Tiếng Việt
Format : PDF
Thể loại : Arduino/IoT
Phiên bản: 1
Đăng tại: https://pholinhkien.com/

Mục lục ebook “Arduino cho người mới bắt đầu”

+ Table of content

Lời mở đầu 1
Đôi lời về tác giả 1
Thuật ngữ hay sử dụng 1
Giải thích code trong bài 1
Giới thiệu nội dung 3
Ai có thể sử dụng? 3
Mục tiêu mang lại cho người đọc 4
Chuẩn bị 4
Kiến thức cơ bản 5
Arduino 6
Arduino là gì ? 6
Những board mạch Arduino trên thị trường 9
Giới thiệu board IoT Maker UnoX và IoT Arduino STEM Kit 13
Arduino IDE 18
Khái niệm 18
Cài đặt 18
Ứng dụng mang lại 29
Arduino và C/C++ 32
Tổng kết 34
Hello World 35
Giới thiệu một số khái niệm và linh kiện điện tử cơ bản 36
Điện áp, dòng điện và điện trở 36
Tụ điện 39
Cuộn cảm 40
Breadboard 41
Chớp tắt bóng LED 43
Kiến thức 43
Đấu nối 43
Mã nguồn chớp tắt dùng Delay 45
Mã nguồn chớp tắt dùng định thời 45
Kiến thức 46
Analog và Digital 54
PWM 55
Fade LED 56
Điều khiển LED RGB 57
Giới thiệu module cảm biến ánh sáng 61
Điều khiển LED RGB theo cường độ ánh sáng của môi trường 63
Tổng kết 67
Truyền thông nối tiếp 68
Giao tiếp Serial 70
Những khái niệm cơ bản 70
Sử dụng chuẩn giao tiếp Serial với boad IoT Maker UnoX 72
Ứng dụng 73
Tổng kết 86
Giao tiếp I2C 87
Mô hình Master/slave 88
Giao tiếp I2C 89
Giới thiệu 89
Hoạt động 89
Truyền nhận bit trong I2C 89
Sử dụng giao thức I2C 90
Viết chương trình cho I2C 91
Xác định địa chỉ của thiết bị trong giao tiếp I2C 91
Giới thiệu về LCD và OLED 95
Giao tiếp giữa 2 board IoT Maker UnoX 100
Tổng kết 104
Chuẩn giao tiếp truyền nhận dữ liệu SPI 105
Giao thức SPI 106
Giới thiệu 106
SPI, ưu và nhược điểm 107
Nguyên lý hoạt động 108
SPI, các ví dụ mẫu 109
Hiển thị chữ trên LED matrix 109
Đọc dữ liệu từ cảm biến BMP280, hiển thị trên OLED 112
Tổng kết 117
Chuẩn giao tiếp 1-Wire 118
1-Wire 119
1-Wire là gì? 119
1-Wire hoạt động như thế nào? 120
Tiến trình hoạt động (Workflow) 121
Ví dụ chuẩn giao tiếp 1-Wire 122
Một master và một slave 122
Một master và nhiều slave 127
Tổng kết 130
Timer – Interrupt 131
Interrupt 132
Giới thiệu 132
Ví dụ 134
Timer/Counter 138
Giới thiệu 138
Thư viện TimerOne 139
Một số ví dụ 140
Summary 151
Một số dự án tham khảo 152
Điều khiển xe tự động bằng module Bluetooth 153
Cơ bản về ứng dụng điều khiển xe tự động 153
Mở đầu về điều khiển động cơ DC 154
Xe điều khiển từ xa với 4 động cơ DC 160
Điều khiển xe từ xa bằng Bluetooth 162
Giám sát nhiệt độ, độ ẩm và bật tắt thiết bị thông qua WiFi 172
Cheatsheet 178
Arduino Cheatsheet 179
C – Cheatsheet 182
Lời kết 185
Các thành viên tham gia đóng góp 186
Lời kết 187
Giấy phép sử dụng tài liệu 188

Tài liệu được tải tại đây