Mua hàng online

0968162220

Mua hàng online

0968162220

Chào các bạn, lập trình raspberry pi đã bắt đầu cách đây cũng 5 năm rồi, nhưng hiện nay tài liệu về raspberry cũng không nhiều và rất khó khăn để tìm cũng như tải về.

Bạn cũng có thể xem thêm về Tài liệu  Tổng hợp toàn bộ tài liệu Arduino Tiếng Việt và Tiếng Anh

Do đó, hôm nay mình sẽ tổng hợp tài liệu raspberry pi cho các bạn

Nội dung tài liệu này bao gồm:

1. Learn Python with raspberry pi

2. Learn raspberry pi programming with Python

3. Raspberry pi projects book

4. Python programming for raspberry pi in 24 hours

5. Python programmng language

6. Learn python with a raspberry pi

7. Raspberry pi Beginners Guide v1

8.Programming the Raspberry Pi

9 Raspberry pi users guide

Toàn bộ link download cũa google drive nên tốc độ tải max speed

Cảm ơn các bạn đã xem, chúc các bạn học tập thật tốt ^^00^^

1. Learn Python with raspberry pi link download tại đây

 

2. Learn raspberry pi programming with Python link download tại đây

 

3. Raspberry pi projects book download tại đây

 

4. Python programming for raspberry pi in 24 hours download tại đây

 

5. Python programmng language download tại đây

 

6. Learn python with a raspberry pi download tại đây

 

7. Raspberry pi Beginners Guide v1 download tại đây

 

8.Programming the Raspberry Pi download tại đây

 

9 Raspberry pi users guide download tại đây